სამეცნიერო ბაზები

‘’ელსევიერი’’ არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ელექტრონული სამეცნიერო ბაზა. ‘’ელსევიერი’’, როგორც გამომცემლობა, დაარსდა 1880 წელს და წარმოადგენს RELX Group-ის  ნაწილს, რომელიც თავისთავად არის 40 ქვეყანაში არსებული სამეცნიერო საგამომცემლო კომპანიების კორპორატიული ჯგუფი. მისი პროდუქცია მოიცავს ჟურნალებს, როგორიცაა ‘’The Lancet and Cell’’, ‘’ScienceDirect’’ და ა.შ., უახლეს ტენდენციურ ელექტრონულ ჟურნალებს, ონლაინ ციტირების მონაცემთა ბაზას ‘’Scopus’’-სა და ‘’ClinicalKey’’-ის.
‘’ელსევიერის’’ პროდუქცია და მომსახურება მოიცავს მთელი აკადემიური კვლევის, მათ შორის პროგრამული და მონაცემთა მართვის, ინსტრუქციისა და შეფასების ინსტრუმენტებს.
‘’ელსევიერი’’ -ის  ელექტრონული ბიბლიოთეკა მეცნიერებისთვის ხელმისაწვდომს ხდის მთელ მსოფლიოში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ლიტერატურის არა მხოლოდ მოკლე ანოტაციებს, არამედ შრომების სრულ ვერსიებსაც. ‘’ელსევიერის’’ ბაზა შესაძლებელს ხდის ციტირებისა და სხვა ბიბლომეტრიული ინფორმაციის მოპოვებას. მსგავსი მოცულობის ელექტრონული ბაზები მხოლოდ 2 კომპანიას გააჩნია და მათ შორის ერთ-ერთია ‘’ელსევიერი’’. 
ბაზების სარგებლობისათვის გაიარეთ რეგისტრაცია შესაბამის სარეგისტრაციო ველში უნივერსიტეტის ელექტრონული ფოსტით.
ბაზებზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ უნივერსიტიტეს კამპუსებიდან.

Fundinginstitutional.com - (ინსტიტუციონალური დაფინანსების პლატფორმა) უზრუნველყოფს კვლევის პროგრამის სტრატეგიას, რომელიც დაეხმარება მკვველვარებს მათთვის აქტიური, ზუსტი დაფინანსების შესაძლებლობების პოვნაში დროულად, დაახლოებით 3000 სახელმწიფო და კერძო დაფინანსების ორგანიზაციებისაგან. ასევე, გვთავაზობს იმ კვლევების კატალოგს, რომლებიც უკვე დაფინანსებულია და მკვლევარის ინტერესების სფეროს ფარგლებშია.

Sciencedirect.com - არის ვებსაიტი, რომელიც უზრუნველყოფს სამეცნიერო და სამედიცინო კვლევების მონაცემთა ბაზის ხელმისაწვდომობას. ‘’ScienceDirect’’-ს მართავს ჰოლანდიური გამომცემელი ‘’ელსევიერი’’. ის 1997 წლის მარტიდან ფუნქციონირებს. იგი 12 მილიონზე მეტს მონაცემს შეიცავს და აერთიანებს 3,500 აკადემიურ ჟურნალსა და 34,000 ელექტრონული წიგნს. ჟურნალები დაჯგუფებულია ოთხ ძირითად ნაწილად: მეცნიერება და ინჟინერია, სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებები, ჯანდაცვის მეცნიერებები და სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები. სტატიების აბსტრაქტები თავისუფლად არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ მათი სრული ტექსტების ხელმისაწვდომობა (PDF და HTML ფორმატში) მოითხოვს სააბონენტო საფასურის გადახდას.

scorpus.com - არის ‘’ელსევიერის’’ აბსტრაქტული და ციტირების მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიქმნა 2004 წელს. Scopus მოიცავს დაახლოებით 36,377 წყაროს დასახელებას დაახლოებით 11,678 გამომცემლისგან, რომელთაგან 34,346 ყველაზე მოწინავე და მოთხოვნადი თემატიკისაა: სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები, სოციალურ მეცნიერებები , ფიზიკური მეცნიერებები და ჯანდაცვა. ''Scopus''-ი მოიცავს სამი სახის წყაროებს: სერიულ წიგნებს, ჟურნალებსა და სავაჭრო ჟურნალებს. ყველა ჟურნალი, რომელიც გაერთიანებულია ''Scopus''-ის მონაცემთა ბაზაში ყოველწლიურად მოწმდება და განიხილება მაღალი ხარისხის სტანდარტების დაცვით. Scopus იძლევა საშუალებას, რომ წყაროს ხარისხი ოთხი ტიპის საზომით შევაფასოთ. ესენია: h- ინდექსი, CiteScore, SJR და SNIP.

 

EBSCO-ს პაკეტის მონაცემთა ბაზები

ევროპის უნივერსიტეტი მის ყველა წევრს სთავაზობს მსოფლიოში აღიარებულ და პოპულარულ სამეცნიერო ელექტრონულ ბაზას EBSCO - საინფორმაციო სერვისების წამყვანი მიმწოდებელი მსოფლიოში არსებული ყველა ბიბლიოთეკისათვის, რომელიც შეიცავს ასობით კვლევით ბაზას, ისტორიულ არქივს, სამეცნიერო რეფერენსებსა და სხვ. EBSCO-ს გამოყენების ყველაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობა ისაა, რომ მონაცემთა ბაზები, დაარქივებული მასალის გარდა, უახლეს რესურსებსაც გვთავაზობს. EBSCO-ს ბაზაზე წვდომისათვის მიჰყევით ამ ბმულს. უნივერსიტეტის შენობის გარედან აღნიშნულ ბმულზე შესვლისას საიდენტიფიკაციო მონაცემები დაგჭირდებათ - იუზერისა და პაროლის მისაღებად მიმართეთ ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს. 

Academic Search Elite - მრავალფეროვანი აკადემიური რესურსებისგან შედგება სხვადასხვა საგნის ათასობით ჟურნალის ტექსტების, აბსტრაქტების და ინდექსირებული ჟურნალებისგან. მონაცემთა ბაზა ჟურნალების უმეტესობაში, შეიცავს PDF ფორმატის ფაილებს. Academic Search Elite, მსოფლიოს წამყვანი საინფორმაციო სააგენტოს Associated Press - ის ვიდეო მასალებზე წვდომასაც გვთავაზობს. საძიებო ველში ჩაწერილი სიტყვების შესაბამისი ვიდეო მასალები შედეგებში გამოჩნდება. მონაცემთა ბაზაში 1930 წლიდან დღემდე შექმნილი ვიდეო მასალებია თავმოყრილი და მათი განახლება ყოველთვიურად
ხდება.  მკვლევართა საჭიროებებზე მორგებული ეს მონაცემთა ბაზა ძვირფას და მრავალფეროვან, მულტიდისციპლინარულ მასალებს შეიცავს საბუღალტრო, საბანკო და საფინანსო, საერთაშორისო ბიზნესის, მარკეტინგის, გაყიდვებისა და სხვა დისციპლინებში და ჟურნალების და გამოცემების სრულ ტექსტებზე და სხვა მნიშვნელოვან რესურსებზე წვდომის საშუალებას გვაძლევს.

Health Source : Consumer Edition + Nursing/Ac ademic Edition  - გთავაზობთ 1000-ზე მეტ სამეცნიერო სრულ ტექსტს სამედიცინო დისციპლინებზე, მათ შორის, კრიტიკული პაციენტების მოვლა, ფსიქიკური ჯანმრთელბა, ბავშვებისა და ზრდასრულების ფსიქიატრიული მკურნალობა, საექთნო საქმე, ექთნების მართვა, საექთნო ეთიკა, დამოკიდებულების და სარეაბილიტაციო კონსულტაცია, სამედიცინო სამართალი, რეპროდუქციული მედიცინა, გარემოს დაცვა და ჯანმრთელობა და ა.შ.  (Health Source : Consumer Edition და Nursing/Academic Edition).

Business Source Elite  - ეს რესურსი გთავაზობთ სამეცნიერო ჟურნალებს, ბიზნესის, მენეჯმენტის და ეკონომიკის დარგში. კოლექცია შეიცავს სხვადასხვა თემაზე, მაგ. ბუღალტერია, საბანკო საქმე, ფინანსები, მარკეტინგი, გაყიდვები და სხვა, გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს. მონაცემთა ბაზა გთავაზობთ წვდომას მსოფლიოს წამყვანი საინფორმაციო სააგენტოს, Associated Press - ის ვიდეოთეკაზე, რომელიც შეიცავს მრავალფეროვან მასალებს 1930 წლიდან დღემდე. ვიდეოთეკა ყოველთვიურად ახლდება.    

MasterFILE  ELITE  - სპეციალურად საჯარო ბიბლიოთეკებისთვისაა შექმნილი. ეს მონაცემთა ბაზა შეიცავს 1700-მდე პერიოდულ გამოცემას რომელიც ინფორმაციას მოგაწვდით ბიზნესის, ჯანმრთელობის, განათლების, ზოგანი მეცნიერების, მულტიკულტურული და სხვა მრავალი სფეროში. ის ასევე შეიცავს 500-ზე მეტი წიგნის სრულ ტექსტს, 81 900 ზე მეტ პირველად დოკუმენტის წყაროს და ფოტოების კოლექციას, რომელიც 935 000 ფოტოსგან, რუქისა და დროშისგან შედგება.    

Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA) - მოიცავს 580 ძირითადი ჟურნალის ინდექსებს, 50 ზე მეტ პრიორიტეტულ ჟურნალს და დაახლოებით 15 სელექციურ ჟურნალს, წიგნებს, კვლევის ანგარიშებს და ა.შ. ამ მონაცემთა ბაზაში მასალები 1960 წლიდანაა ხელმისაწვდომი. EBSCO-ს სურვილია მუდმივად შემოგთავაზოთ LISTA-ზე წვდომა. ლექსიკონში შესულია 11 200-ზე მეტი ტერმინი, რომელთაგან 4 090 პრიორიტეტული ტერმინია. მონაცემთა ბაზაში შესულია ავტორების პროფილები. მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ მონაცემთა ბაზის 5 200-ზე მეტი ხშირად ინდექსირებული ავტორის ნაშრომებზე ჰქონდეთ წვდომა. მაგალითად, იმ საგნის ტერმინებს, რომლებიც ყველაზე მეტად ასახავს სტატიის შინაარსს და
იმ პუბლიკაციებს, სადაც ავტორს დაუბეჭდავს თავისი ნაშრომები.

GreenFILE - სამეცნიერო, სამთავრობო და პოპულარული ხასიათის მასალების კოლექციაა, რომელიც შეიცავს ისეთი შინაარსის მასალებს, როგორიცაა, გარემო ფაქტორების გავლენა ინდივიდებზე, კორპორაციებზე და ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მთავრობაზე და რა შეიძლება ვიღონოთ ამის გამოსასწორებლად. ეს უფასო კვლევითი მონაცემთა ბაზა გთავაზობთ 780 000-ზე მეტი ჩანაწერის ინდექსსა და აბსტრაქტს და 11 000-ზე მეტ სრულ ტექსტს. ძირითადი ჟურნალებია სოფლის მეურნეობა, ეკოსისტემა და გარემო, კონსერვაციული ბიოლოგია, ტყის ეკოლოგია და მართვა, მწვანე ენერგიის საერთაშორისო ჟურნალი, ველური ბუნების მართვა.

Medline - ავტორიტეტული სამედიცინო ინფორმაციის წყაროა, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მედიცინის სხვადასხვა დარგების შესახებ, როგორიცაა: საექთნო საქმე, სტომატოლოგია, ვეტერინარია, ჯანდაცვის სისტემა, პრე-კლინიკური საგნები და სხვა. ეს მონაცემთა ბაზა შექმნილია მედიცინის ეროვნული ბიბლიოთეკის MEDLINE - ის მიერ და იყენებს MeSH (Medical Subject Headings) ინდექსირებას, რაც 5600 ზე მეტი ამჟამინდელ სამედიცინო გამოცემაზე წვდომის საშუალებას იძლევა.     

ERIC (the Education Resource Information Center) - გთავაზობთ ინფორმაციაზე წდომას სხვადასხვა ჟურნალებიდან, რომლებიც ინდექსირებულია როგორც Current Index of Journals in Education და Resources in Education Index. მონაცემთა ბაზა შეიცავს 1.4 მილიონზე მეტ ჩანაწერს და გთავაზობთ ბმულებს 337 000-ზე მეტ სრულ ტექსტზე. 

Newspaper Source - გთავაზობთ სრულ სატელევიზიო და რადიო სიახლეების ტრანსკრიპტებს შემდეგი არხებიდან: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR დ ა სხვა. ეს მონაცემთა ბაზა გთავაზობთ სრულ ტექსტს ასობით ეროვნული (ა.შ.შ), საერთაშორისო და რეგიონული გაზეთებიდან. გარდა ამისა, ის გთავაზობთ სატელევიზიო და რადიოს საინფორმაციო გადაცემების ტრანსკრიპტებს. 

Business Regional News  - არის მრავალფეროვანი მონაცემთა ბაზა, რომელიც გთავაზობთ სრულ ტექსტებს ბიზნეს პუბლიკაციებზე აშშ და კანადის მასშტაბით. იგი ფარავს ნებისმიერ ინფორმაციას, იქნება ეს საპრეზიდენტო კანდიდატების ბიოგრაფია, რესტორნების ფრენჩაიზი თუ სავაჭრო ქსელი, ბიზნესის დაგეგმვა თუ პოლიტიკური თანამონაწილეობა. Regional Business News-ს კონტენტს აწვდიან ​ ​​​​​​ბიზნესის სფეროში წამყვანი გამომცემლობები The Washington Post, PR Newswire US და ა.შ. ძირითადი რესურსებია გაზეთები, რადიო და სატელევიზიო საინფორმაციო გადაცემების ტრანსკრიპტები, პუბლიკაციების და ჟურნალების სრული ტექსტები ბოლო 20 წლის განმავლობაში.  

 

eIFL – ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისთვის

ევროპის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მკითხველს შესაძლებლობა აქვს გამოიყენოს „ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლითეკებისათვის - eIFL”-ის ელექტრონული რესურსები, რომელშიც თავმოყრილია მსოფლიოში ცნობილი და პოპულარული პერიოდული გამოცემები. აღნიშნული ბაზა გვაძლევს დაშვებას მხოლოდ ჟურნალების გარკვეულ სტატიებზე სრული ტექსტებით. ბაზებზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ უნივერისტეტის შენობებიდან.

Royal Society Journals Collectionბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და საინჟინრო მეცნიერებები, აგრეთვე მათი მომიჯნავე დისციპლინები. ბაზა მოიცავს Royal Society-ის ციფრულ არქივს 1665 წლიდან.

Cambridge Journals Online - ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, მათ შორის: ანთროპოლოგია, არქეოლოგია, ხელოვნება, ასტრონომია, ქიმია, კომპიუტერული მეცნიერებები, დრამა და თეატრი, დედამიწისა და გარემოს დაცვა, ეკონომიკა, განათლება, ინჟინერია, ინგლისური ენის სწავლება, ფილმები, მედია, მასობრივი კომუნიკაცია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, კანონები, ლიტერატურა, მართვა, მათემატიკა, მედიცინა, მუსიკა, ფილოსოფია, ფიზიკა, პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, რელიგია, სოციოლოგია, სტატისტიკა და ალბათობის თეორია.

e-Duke Journals Scholarly Collection - ანთროპოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, განათლება, გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, ევროპისმცოდნეობა, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, ფილმი და მედია კვლევები, თეატრისა და წარმოდგენის შესწავლა, გენდერული სწავლება, ლიტერატურათმცოდნეობა, ისტორია, საერთაშორისო და რეგიონალური კვლევები, ახლო აღმოსავლეთის კვლევები, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური კვლევები, სამეცნიერო კვლევები, სოციოლოგია და სოციალური თეორია, აფრიკული კვლევები, აზიური კვლევები, ჯანმრთელობის დაცვა

IMechE Journals - მექანიკური ინჟინერია (გამომცემლობა SAGE).

SAGE Premierჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა ტექნოლოგიები, ბიზნესი და აგრეთვე მედიცინის სფერო.

Openedition Journals - OpenEdition Freemium Journals - ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით 160 ჟურნალი, ხელმისაწვდომია HTML, PDF და ePUB-ის ფორმატით.

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-booksწიგნები ფინანსთა, ეკონომიკის, ინოვაციური კვლევების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, ჯანდაცვის, კორპორაციული მართვის, საჯარო და სოციალური მმართველობის, მიგრაციის, კვლევის მეთოდების, ინტელექტუალური საკუთრების, სამართლებრივ და სხვა კვლევათა განვითარების შესახებ. ჟურნალები ეკონომიკისა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის, ლიდერობის ინსტიტუტისა და ჰუმანიზმის შესახებ. სიახლე - კემბრიჯის საერთაშორისო სამართლის ჟურნალები.

SAGE eIFL-ის პარტნიორ ქვეყნებს სთავაზობს ლიმიტირებულ 196 (Open Access) ჟურნალში სტატიების განთავსებას უფასოდ. საგნობივი მიმართულებებია : ბიზნეს-მენეჯმენტი, კომუნიკაცია და მედია სწავლება, განათლება, საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ჯანდაცვა, პოლიტიკური და საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, კვლევის მეთოდები და განვითარება, მეცნიერება, მედიცინა და ტექნოლოგია, სოციალური მეცნიერებები, სოციოლოგია.

აქართველოს საკანმონმდებლო მაცნე - ევროპის უნივერსიტეტი დარეგისტრირებულია საქართველოს საკანმონმდებლო მაცნეზე matsne.gov.ge რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს ოფიციალური იურიდიული ძალის მქონდე ნორმატიული აქტების სრულ მონაცემთა ბაზას.

გააზიარე გვერდი: