შეხვედრა სწავლის შედეგების შეფასების განახლებულ მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით

2019 წლის 1 მაისს ევროპის უნივერსიტეტში, ევროპის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამანეტის ორგანიზებით შედგა შეხვედრა საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებთან.

დამსწრე საზოგადოებას გაეცნოთ სწავლის შედეგების შეფასების განახლებული მეთოდოლოგია.

შეხვედრის მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მიეღოთ პასუხები მათთვის საინტერესო თემებზე დასმულ კითხვებზე.

გააზიარე გვერდი: