უნივერსტეტი

პერსონალი

<span>ალექსანდრე აპლაკოვი</span>

ალექსანდრე აპლაკოვი

პროფესორი
ფაკულტეტები:

ალექსანდრე აპლაკოვმა 1993 წელს წარმატებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, მათემატიკოსის კვალიფიკაციით. 

1993-2011 წლებში მუშაობდა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, უმაღლესი მათემატიკის კათედრაზე, 2003 წლიდან იყო ამავე კათედრის დოცენტი, 2006 წლიდან 2011 წლამდე - ასოცირებული პროფესორი. უძღვებოდა სალექციო კურსებს და პრაქტიკულ მეცადინეობებს საგნებში „უმაღლესი მათემატიკა“ I, II, III ნაწილი. 2006-2009 წლებსა და 2013 წელს გახლდათ აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის მინისტრი. ამჟამად ევროპის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე უძღვება სალექციო კურსებს - მათემატიკა ბიზნესისათვის (I, II, ნაწილი) და კალკულუსი.

გააზიარე გვერდი: