პერსონალის კარიერის გვერდი

ევროპის უნივერსიტეტში სწავლების თანამედროვე მეთოდების ტრენინგცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი - პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება

16 ნოემბერს, ევროპის უნივერსიტეტში სწავლების თანამედროვე მეთოდების ტრენინგცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი თემაზე: "პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება."  ვრცლად...

 

 


უფასო ტრენინგ-კურსი ინგლისურ ენაში

ევროპის უნივერსიტეტი მუდმივად ზრუნავს საკუთარი ადმინისტრაციული პერსონალის განვითარებაზე, სწორედ ამ მიზნით, 16 სექტემბრიდან 16 იანვრის ჩათვლით, ევროპის უნივერსიტეტში, ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ინგლისური ენის უფასო სასწავლო ტრენინგ-კურსი ჩატარდება. ტრენინგში მონაწილობის მიღება ევროპის უნივერსიტეტის 10 ადმინისტრაციულ თამაშრომელს შეუძლია. ტრენინგი კვირაში ორჯერ ჩატარდება და თითოეული შეხვედრის ხანგრძლივობა 1 საათია. ტრენიგ-კურსს სპეციალურად მოწვეუილი ტრენერი, მარიამ კილანავა გაუძღვება. ადგილი: ევროპის უნივერსიტეტი, გურამიშვილის გამზ. 76


უფასო ტრენინგ კურსი Excel-ის შესასწავლად

ევროპის უნივერსიტეტი მუდმივად ზრუნავს საკუთარი ადმინისტრაციული პერსონალის განვითარებაზე, სწორედ ამ მიზნით, უნივერსიტეტში Excel-ის უფასო სასწავლო ტრენინგ-კურსი გაიმართება. ტრენინგში მონაწილეობის მიღება, საჭიროების მიხედვით, ევროპის უნივერსიტეტის 10 ადმინისტრაციულ თანამშრომელს შეუძლია. კურსი სულ 6 შეხვედრისგან შედგება, თითოეული ტრენინგის ხანგრძლივობა კი 90 წუთია. ტრენინგს-კურსს სპეციალურად მოწვეული ტრენერი, ეთო კიკალიშვილი გაუძღვება. ადგილი: ევროპის უნივერსიტეტი, კომპიუტერული სივრცე.


ევროპის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ეფექტური კომუნიკაციის ტრენინგი ჩატარდა

ევროპის უნივერსიტეტში ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ეფექტური კომუნიკაციის სწავლების დემო ვერსია განხორციელდა. ვრცლად...

 


შემაჯამებელი შეხვედრა ევროპის უნივერსიტეტის მიერ მიღებული რეკომენდაციებისა და რჩევების გათვალისწინების ანგარიშის განხილვისა და გაანალიზების მიზნით

2019 წლის 4 ივნისს, ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობით გაიმართა შემაჯამებელი შეხვედრა 2018 წლის 21-22 ივნისს ევროპის უნიევრსიტეტში განხორციელებული ვიზიტის ფარგლებში ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციებისა და რჩევების გათვალისწინების ანგარიშის განხილვისა და გაანალიზების მიზნით.  ვრცლად...


ევროპის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის შეხვედრა მედიცინის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან

2019 წლის 23 მაისს, ევროპის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტმა შეხვედრა გამართა მედიცინის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან. ვრცლად...


ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის შეხვედრა მედიცინის ფაკულტეტის აფილირებულ აკადემიურ პერსონალთან შეფასების განახლებული სისტემის გაცნობასთან დაკავშირებით

2019 წლის 18 მაისს ევროპის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტმა საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების განახლებული სისტემის გაცნობის მიზნით გამართა შეხვედრა მედიცინის ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების აფილირებულ აკადემიურ პერსონალთან. ვრცლად...


ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის შეხვედრა სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან შეფასების განახლებული სისტემის გაცნობასთან დაკავშირებით

2019 წლის 14 მაისს ევროპის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტმა საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების განახლებული სისტემის გაცნობის მიზნით, გამართა შეხვედრა  ვრცლად...

 


პროექტების მართვის საფუძვლები HR პროფესიონალებისთვის - მოკლევადიანი ტრენინგ-კურსი

2019 წლის 13 მაისიდან 3 ივნისამდე, ევროპის უნივერსიტეტში, საქართველოს პროექტების მართვის ასოციაციისა (IPMA Georgia) და ევროპის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ორგანიზებით ჩატარდება 4 მოდულისგან (8 საათი) შემდგარი მოკლევადიანი ტრენინგ-კურსი ვრცლად...


ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან შეფასების განახლებული სისტემის გაცნობასთან დაკავშირებით

2019 წლის 8 მაისს ევროპის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტმა საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების განახლებული სისტემის გაცნობის მიზნით გამართა შეხვედრა  ვრცლად...


შეხვედრა სწავლის შედეგების შეფასების განახლებულ მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით

2019 წლის 1 მაისს ევროპის უნივერსიტეტში, ევროპის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამანეტის ორგანიზებით შედგა შეხვედრა საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებთან. ვრცლად...

 

 


ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მიერ აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების განახლებული სისტემის გაცნობასთან დაკავშირებით შეხვედრები მოეწყო

ე019 წლის 18, 19 და 20 აპრილს ევროპის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტმა საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების განახლებული სისტემის გაცნობის მიზნით გამართა შეხვედრები მედიცინის, ვრცლად...


სტრატეგიული დოკუმენტები

ევროპის უნივერსიტეტის 2019-2025 წლის სტრატეგიის დოკუმენტზე მუშაობა მიმდინარეობდა 2018 წლის განმავლობაში. პროცესი მიზნად ისახავდა უნივერსიტეტის შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარებისა და სამწლიანი სამოქმედო გეგმების შემუშავებას. ვრცლად...


ENQA-ს, EQAR-ისა და WFME-ის წევრმა სააგენტომ ევროპის უნივერსიტეტს საერთაშორისო პრაქტიკა გაუზიარა

2018 წლის 17-18 დეკემბერს, აკრედიტაციისა და რეიტინგის დამოუკიდებელი სააგენტოს (IAAR) ექსპერტებმა ევროპის უნივერსიტეტს უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტებისა და სახელმძღვანელო პრინციპების (ESG 2015) შესაბამისად, ვრცლად...


ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორებმა სასწავლო კურსი ჰარვარდის უნივერსიტეტში გაიარესEU-ს მედიცინის კვირეულის ფარგლებში, დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური პერსონალისთვის ტრენინგი ჩატარდა

 

2018 წლის 15-17 ოქტომბერს, ევროპის უნივერსიტეტის მედიცინის კვირეულის ფარგლებში, დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური პერსონალი დაესწრო ტრენინგს თემაზე "სწავლებისა და შეფასების მეთოდები ვრცლად...


EU-ს მედიცინის კვირეულის ფარგლებში, დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური პერსონალისთვის ტრენინგი ტარდება

2018 წლის 15 ოქტომბრიდან, ევროპის უნივერსიტეტის მედიცინის კვირეულის ფარგლებში, დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური პერსონალი ესწრება ტრენინგს თემაზე "სწავლებისა და შეფასების მეთოდები სამედიცინო განათლებაში". ვრცლად...

გააზიარე გვერდი: