ადმინისტრაციული პერსონალი

სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური

ნინო გადილია - სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი

 • ელ-ფოსტაngadilia@esu.edu.ge
 • ტელ.: 599 35 46 68; 593 96 08 52;  2 000 171 (108)

ნათია ქევხიშვილი - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

მაკა ქორიძე - სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

თამარ ჭყოიძე - მედიცინის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

მარიამ გარსევანიშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

 • ელ. ფოსტა: mariam.garsevanishvili@eu.edu.ge
 • ტელ.:   2 000 171 (216)

ნინო წულაძეძე - სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

 • ელ. ფოსტა: nino.tsuladze@eu.edu.ge
 • ტელ.:   2 000 171 (215)

ანა ყულოშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

 • ელ. ფოსტა: ana.kuloshvili@eu.edu.ge
 • ტელ.:   2 000 171 (217)

ოლღა ხუციშვილი - სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

 • ელ. ფოსტა: olga.khutsishvili@eu.edu.ge
 • ტელ.:   2 000 171 (218)

ლელა პავლიაშვილი -  სტუდენტთა ელექტრონული ბაზის მენეჯერი სასწავლო პროცესის მართვის მიმართულებით

მიხეილ მაჩიტიძე - სტუდენტთა ელექტრონული ბაზის მენეჯერი საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის წარმოების მიმართულებით 


ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

ვაჟა კილაძე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი,

 • ელ-ფოსტაvkiladze@eu.edu.ge
 • ტელ.: 593 97 41 15;  2 000 171 (131)

ბესო ტაბატაძე - პროგრამისტი


ფინანსური სამსახური

ელენე ჯიქია - ფინანსური სამსახურის უფროსი

ლია ჯიქია - ფინანსური მენეჯერი


საქმისწარმოების სამსახური

ლელა ქავთარაძე - საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი


ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ხატია სირბილაძე - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი


იურიდიული სამსახური

მედეა მაქაცარია - იურიდიული სამსახურის უფროსი


ენებისა და კულტურის ცენტრი

ფიქრია თორია - ენებისა და კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი


საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური

მაია მუშკუდიანი - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის უფროსი

სალომე აბუაშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი


სტრატეგიული განვითარების სამსახური

გიორგი გობრონიძე - სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი


ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმი

ალექსანდრე ნონეშვილი - ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმის უფროსი


სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრი

მარიამ ბარბაქაძე - სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელი


შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

ლევან მადათოვი  - შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი


სერვისების სამსახური

თეიმურაზ ცირდავა - სერვისების სამსახურის უფროსი

ნათია ყაჭიური - ექთანი

თინათინ ხელაძე - ექთანი

გააზიარე გვერდი: